Free : Rahsia & Tips Mencipta Bisnes
Di dalam Koleksi ini terdapat pelbagai contoh Rancangan

Perniagan yang dapat membantu anda dalam beberapa perkara :
-Membantu anda memikirkan keseluruhan proses perniagaan supaya anda tidak memulakan

perniagaan secara membuta tuli atau kekurangan sumber.


-Menjadi garis panduan untuk pengurusan perniagaan.


-Mengkaji dan menilai sama ada projek yang akan dilaksanakan berdayamaju atau sebaliknya.


-Meyakinkan pihak-pihak tertentu terhadap idea-idea perniagaan dan sebagai asas bagi cadangan pembiayaan.


-Menunjukkan kepakaran usahawan di dalam perniagaan yang mereka cenderung untuk menyertainya.


-Kawalan yang teratur dan cekap akan menjadikan perjalanan perniagaan lebih lancar dan tersusun.


-Meningkatkan Motivasi Usahawan dapat membuat ramalan tentang perniagaannya berdasarkan maklumat yang terdapat dalam rancangan perniagaan.


-Membolehkan usahawan melihat dan menilai projek secara objektif, kritikal dan praktikal.


-Membolehkan usahawan menentukan siapakah pesaing utama mereka, kekuatan dan kelemahan mereka dan menentukan stretegi yang betul untuk menghadapi mereka.


-Menjelaskan misi dan visi perniagaan membolehkan usahawan membuat keputusan yang betul dan mengambil tindakan yang tepat di masa hadapan.PERCUMA!!